CENNIK WYNAJMU MOTOCYKLI
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA

Cennik wynajmu Harley-Davidson Pan America

na szkolenia TPAS:

  • szkolenie dwudniowe                                             1950 PLN brutto

 

Uwaga:

Najemca odpowiedzialny jest  za tankowanie motocykla na własny koszt. W przypadku zwrotu motocykla niezatankowanego, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa + opłatą serwisową w wysokości 300 PLN brutto.

Stawki najmu zawierają dzienny limit km (300km/dzień) – każdy km ponad limit płatny 1PLN brutto.

Obowiązuje opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny najmu, płatna najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem najmu. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej, Wynajmujący nie gwarantuje dostępności motocykla.

W przypadku odwołania rezerwacji motocykla w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem najmu, wpłacona opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego, z wyłączeniem przypadków działania siły wyższej lub odwołania szkolenia przez TPAS.

Szczegółowe warunki najmu motocykli reguluje Umowa Najmu Motocykla.

Kaucja: 2000 PLN brutto.

Udział własny w szkodzie na motocyklu: 1500 PLN brutto.